Aktualności

Informacje BSKB Victoria

Informujemy, że 5 lipca mija ostateczny termin na uregulowanie zaległych składek członkowskich. Osoby, które nie uregulują do tego czasu składek, w dniu 6 lipca będą wykreślone z listy członków BSKB Victoria. Powyższa informacja nie dotyczy […]