ZARZĄD
Prezes: Arkadiusz Nowicki
Wiceprezes: Adam Goraj
Wiceprezes: Grzegorz Marek
Skarbnik: Mirosław Świerzak
Sekretarz: Marta Wasieczko
Członkowie zarządu: Dariusz Bednarz, Zenon Adaszek

KOMISJA REWIZYJNA
Zbigniew Reszczyński, Piotr Cios, Andrzej Wolanin