ZARZĄD
Prezes: Arkadiusz Nowicki
Wiceprezes: Adam Goraj
Wiceprezes: Dariusz Bednarz
Skarbnik: Zenon Adaszek
Sekretarz: Marta Wasieczko
Członkowie zarządu: Grzegorz Marek, Mirosław Świerzak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Piotr Cios,
Członkowie Komisji: Andrzej Wolanin, Michał Różański