Aktualności

Informacja dla członków klubu

Zwracamy się z prośbą o uregulowanie do dnia 25.08.2019 zaległych oraz bieżących składek członkowskich. Jednocześnie przypominamy, że wysokość opłaty członkowskiej za półrocze wynosi 90 zł. Regulamin opłacania składek dostępny jest na naszej stronie internetowej, pod […]

Aktualności

Szkolenie Shooting Craft – pistolet

Przedstawiamy ofertę szkolenia Shooting Craft: Szkolenie Pistolet – Praktyczne aspekty używania broni palnej – Bezpieczne posługiwanie się bronią palną w sytuacjach ochrony życia i zdrowia. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W LUBLINIE NA UL. GOSPODARCZEJ (STRZELNICA) […]