Każdy członek wstępujący do Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni „Victoria” jest zobowiązany uiścić wpisowe, które jest płatne jednorazowo w wysokości 300zł.
Składka członkowska wynosi 15zł 20zł za jeden miesiąc (zmiana od lipca 2023), przy czym należy ją opłacać z góry za cały rok do 20 stycznia, lub w 2 ratach: do 20 stycznia za I półrocze i do 20 lipca za II półrocze.
Tak więc składka za rok 2023 wynosi 210 zł (15 zł x 6 mies. + 20 zł x 6 mies.), za rok 2024 i kolejne – 240 zł.
Nowi członkowie BSKB Victoria opłacają składkę członkowską z góry za okres do pełnego półrocza (np. przy zapisie w marcu za miesiące III,IV,V,VI).

Opłaty członkowskie oraz wpisowe dokonujemy wyłącznie przelewem na konto BSKB Victoria:

UWAGA: NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

Nr rachunku: 82 8741 0004 2001 4216 2000 0010
Nazwa Odbiorcy: BSKB Victoria
Tytuł przelewu:  imię i nazwisko. adres, opłata członkowska BSKB

(w przypadku wpisowego tytuł przelewu to: imię i nazwisko, adres, wpisowe BSKB)

Regulamin-opłat