Każdy członek wstępujący do Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni „Victoria” jest zobowiązany uiścić wpisowe, które jest płatne jednorazowo w wysokości 300zł.
Składka członkowska wynosi 15zł za jeden miesiąc, przy czym należy ją opłacać za pół roku z góry – do 20 stycznia z I półrocze i do 20 lipca za II półrocze.
Nowi członkowie BSKB Victoria opłacają składkę członkowską z góry za okres do pełnego półrocza (np. przy zapisie w marcu za miesiące III,IV,V,VI).

Opłaty członkowskie oraz wpisowe dokonujemy wyłącznie przelewem na konto BSKB Victoria:

Nr rachunku: 12 9602 0007 0018 2777 2000 0001
Nazwa Odbiorcy: BSKB Victoria
Tytuł przelewu:  imię i nazwisko. adres, opłata członkowska BSKB

(w przypadku wpisowego tytuł przelewu to: imię i nazwisko, adres, wpisowe BSKB)