Aktualności

Szkolenia Shooting Craft – pistolet

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z praktycznych aspektów używania broni palnej – bezpieczne posługiwanie się bronią palną w sytuacjach ochrony życia: SZKOLENIE III POZIOMY PISTOLET Informacja o organizatorze szkoleń na stronie: https://shootingcraft.pl/