Aktualności

Informacja dla członków KS i BSKB VICTORIA

Opłaty członkowskie. Prośba o uregulowanie zaległych składek członkowskich za 2016r. do dnia 10.01.2017r. Osoby, które nie uiszczą zaległych opłat zostaną skreślone z listy członków organizacji. Opłaty klubowe dokonujemy przelewem, w KS LOK VICTORIA na konto […]